Zorg voor opvang verwarde personen

Nergens in noordelijk Noord-Holland worden zoveel politiemeldingen gedaan over verwarde personen als in Den Helder. Den Helder zit met tien meldingen per duizend fors boven het landelijk gemiddelde van 3,9 en ook ver boven dat van buurgemeenten in de Kop van Noord-Holland.

Dat schrijft raadslid Peter de Vrij van de PvdA en zijn fractie komt tijdens de eerstvolgende raadsvergadering dan ook met een motie.

In Schagen en op Texel gaat het om afgerond vier politiemeldingen per duizend inwoners, in Hollands Kroon slechts om twee. Bezien over heel Noord-Holland worden alleen in Zandvoort meer meldingen gedaan over verwarde personen dan in Den Helder. In die kustplaats gaat het om elf meldingen per duizend.

De politie gaat stoppen met de opvang en vervoer van verwarde mensen die overlast opleveren, het aantal incidenten in Den Helder met verwarde personen significant hoger ligt dan in de regio.

Een proef met een psycholance in Amsterdam zeer succesvol is verlopen. De PvdA wil dat ook in Den Helder een pilot wordt gestart voor vervoer van verwarde personen (bijvoorbeeld met een psycholance). Dit in overleg met partners in de zorg in Den Helder, de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de regiogemeenten.

In overleg met de zorgpartners, de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de regiogemeenten moet een mogelijk paraplu-schema vastgesteld worden over hoe en waar verwarde mensen worden opgevangen en eventueel doorgeleid.

De effecten van de pilot moeten goed gemonitord worden en na zes maanden dient een eerste terugkoppeling aan de raad te komen, met daarin in ieder geval aandacht voor kosten, opbrengsten en effecten van de pilot op de keten.

De PvdA stelt dat een verward persoon niet in een politiecel thuishoort, maar adequate en doeltreffende hulp moet ontvangen. “Aangepast vervoer voor verwarde personen draagt bij aan een respectvolle en deskundige behandeling van patiënten met een acute psychiatrische of geriatrische zorgbehoefte.”

Het rijk heeft aangegeven subsidie beschikbaar te willen stellen voor een goede aanpak en er wordt ook zes miljoen vrijgemaakt voor het vervoer van verwarde personen.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie