Zorg kwetsbare gezinnen kan beter

Vorig jaar hebben vijf samenwerkende toezichthoudende rijksinspecties onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de zorg en de ondersteuning aan kwetsbare gezinnen in de gemeente Den Helder. Vrijdag zijn de onderzoeksresultaten gepubliceerd.

De vijf rijksinspecties houden toezicht op het stelsel van zorg en ondersteuning in het sociaal domein. De inspecties zien kansen en mogelijkheden om vanuit het wijkteam effectieve zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen tot stand te brengen.

Daarbij komen de inspecties tot het oordeel dat de effectiviteit van de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen in Den Helder op dit moment op een aantal onderdelen nog niet voldoende is en verbeterd moet worden.

“Wij hebben de resultaten van het onderzoek benut om inhoud te geven aan een verbeter- en ontwikkelplan, dat gericht is op het realiseren van de gesignaleerde verbeterpunten en het vermijden, wegnemen en beheersen van risico’s”, zo schrijft het college aan de gemeenteraad.

“De waarde van de rapportage van de inspecties ligt vooral in de samenhang van de bevindingen en de mogelijkheid te prioriteren op basis van geconstateerde risico’s”, meldt het college.

Het verbeter- en ontwikkelplan wordt op 8 mei gepresenteerd aan de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie