Zingende campagne Algemene Waterschapspartij

“De waterschapsverkiezingen dreigen te worden ondergesneeuwd door thema’s als het klimaatakkoord en het kinderpardon.” Dat zegt Ron van Megen, voorzitter van de Algemene Waterschapspartij (AWP). De partij wil daarom de grote waterschapsthema’s van de komende verkiezingen met een lied op de radar van de kiezer te krijgen.

“Muziek maakt complexe onderwerpen licht en toegankelijk.” De AWP heeft de belangrijkste waterschapsthema’s daarom ingezongen en daagt nu tegenkandidaten uit om met AWP-lijsttrekkers op lokale radio- en televisiezenders in debat te gaan over die onderwerpen.

Het verkiezingslied gaat over verschillende actuele onderwerpen, van waterveiligheid tot milieuthema’s als fosfaten, invasieve exoten, muskusratten en klimaatadaptatie. Het is geschreven door Arie van Beelen en gezongen door Fanny Alofs op de melodie van ‘Waterloo Road’.

Water reactor Petten
Eén van de onderwerpen waar lijsttrekker Peter Vonk (lijst 8) van AWP-afdeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)  over in debat wil, is de veiligheid rondom de kernreactor in Petten. De faciliteit produceert onder meer radio-isotopen voor onderzoek naar en de behandeling van kanker. Er is sprake van dat de installaties worden uitgebreid.

De AWP steunt die uitbreiding, maar eist harde garanties voor de veiligheid, legt Vonk uit: “Bij een kernreactor is koeling nodig. Het koelwater haalt de reactor uit het oppervlakte water van HHNK. Het wordt ver in zee geloosd. De AWP eist dat er bij een eventuele uitbreiding garanties worden afgegeven dat er bij een lekkage geen radioactieve stof in het oppervlaktewater terecht kan komen. Daar komt nog bij dat er ook tijdens een droge zomer genoeg water moet zijn. Een kernreactor leg je immers niet even acuut stil. Er moeten dus goede afspraken komen wat te doen bij een watertekort.”

Oneerlijk
Daarnaast wil de waterschapspartij ook met andere partijen in debat over de lastenverdeling van de waterschapsysteemheffing. “Die debatten zijn belangrijk omdat burgers geen weet hebben van hoe oneerlijk de lasten verdeeld zijn”, legt AWP-vicevoorzitter Hans Middendorp uit.

“Ze realiseren zich bovendien niet dat de lasten de komende decennia ongetwijfeld heel hard gaan stijgen. We moeten daarom op lokaal niveau gaan praten over hoeveel burgers, bedrijven en boeren profiteren van het werk van hun waterschap en of dat deze ongelijke lastenverdeling nog langer rechtvaardigt.”

Maar het AWP-verkiezingslied stipt nog tal van andere grote thema’s aan. “Onze lijsttrekkers willen over al die onderwerpen in debat”, zegt Van Megen. “Waar het nu vooral om gaat, is dat we eens in de publieke arena debatteren over het werk dat de waterschappen doen. Dat werk wordt door klimaatverandering steeds belangrijker. Kiezers moeten in staat gesteld worden om geïnformeerde keuzes te maken. Dat is nu nog niet het geval.”

De Algemene Waterschapspartij doet op 20 maart  onder de slogan ‘AWP niet politiek wel deskundig’ mee aan de verkiezingen in 19 van de 21 Nederlandse waterschappen. Meer informatie is te vinden op: AWP.nu 

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie