Zeestad krijgt projectontwikkeling nieuw stadhuis

Gebouw 72 in beeld als locatie voor het stadhuis.

Het college heeft besloten de projectontwikkeling van het stadhuis op Willemsoord in handen te geven van Zeestad CV/BV. Dit was eerder al bekend, maar nu is dus ook de formele stap hiertoe gezet.

“Dat betekent dat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het product, de planning, het budget en het totale projectresultaat bij Zeestad komt te liggen”, aldus het college in een brief aan de raad. “De gemeente behoudt een controlerende en toetsende rol. De gemeente wordt betrokken bij het proces, maar Zeestad stelt de zogenaamde fase-documenten vast.”

Er wordt:

  • een (ontwikkel-)overeenkomst afgesloten met Zeestad – in coöperatie met Willemsoord BV – waarvan zowel het ‘gebruikersdeel’ als het ‘eigenaarsdeel’ onderdeel uitmaakt en waarbij de financiering van het zogenaamde ‘eigenaarsdeel’ aan Zeestad wordt aangemerkt als bijdrage in de activa voor Willemsoord BV;
  • een Functioneel Programma van Eisen binnen de gemeentelijke organisatie opgesteld;
  • gefaseerd het volledige benodigde investeringskrediet aan Zeestad verstrekt op basis van een door hen te maken Technisch Programma van Eisen en bijbehorende calculatie en planning (minus in ieder de geval de kosten voor het Functioneel Programma van Eisen, de niet-gebouwgebonden huurdersinstallaties, inventaris en interne projectorganisatiekosten);
  • aan Zeestad een voorschotkrediet van € 500.000,– verstrekt, vooruitlopend op de te sluiten (ontwikkel-)overeenkomst;
  • intern een projectleider benoemd, opererend onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris als ambtelijk opdrachtgever, voor het managen van het interne projectteam;

De gemeenteraad ging 25 februari 2019 in meerderheid akkoord met de vestiging van een permanent stadhuis op Willemsoord. In de gebouwen 66 en 72 komen de backoffice, de frontoffice en het bestuursdomein. De raad heeft hiervoor een krediet van in totaal 24,8 miljoen beschikbaar gesteld. Door het nu genomen besluit van het college blijft Zeestad als ontwikkelaar aanspreekbaar op het resultaat in de breedste zin van het woord: planning, geld, de organisatie van de ontwikkeling en kwaliteit van de gebouwen. “Aangezien Zeestad als partij te beschouwen is als ‘ons’ projectmanagementbureau en daarmee kwalitatief het beste in staat om deze ontwikkeling ter hand te nemen, is dit een logische keuze”, aldus het college.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie