Wouters blijft parttime wethouder

Wethouder Michiel Wouters blijft parttime werken.

Wethouder Michiel Wouters blijft tot het einde van de huidige collegeperiode parttime wethouder. Dat schrijft het college in antwoord op vragen gesteld door de fractie van D66.

Omdat de vrouw van Wouters ernstig ziek was, werd vorig jaar bij het samenstellen van het college besloten dat een deel van zijn portefeuille werd verdeeld over enkele andere wethouders. De wethouder van de Stadspartij (Pieter Kos) kreeg 0,2 fte extra en vervangt Wouters op stedelijke vernieuwing, stadshart en detailhandel. De Seniorenpartij (Remco Duijnker) kreeg 0,2 fte en neemt waar op de onderdelen grondexploitatie, vastgoed en HVC. PvdA (Peter de Vrij) kreeg 0,1 fte extra en neemt waar op huisvesting en bestuur/organisatie.

D66 stelde enkele raadsvragen, omdat de situatie inmiddels is gewijzigd (de vrouw van Wouters is overleden, red.). “D66 heeft alle begrip voor de toenmalig getroffen regeling, maar in welke maand in het voorjaar van 2019 worden de herverdeelde fte’s teruggegeven aan wethouder Wouters? Bij de nevenfuncties van wethouder Wouters wordt vermeld dat hij voor 20 uur op de loonlijst staat van de Kustwacht. In het geval dit inderdaad het geval blijkt te zijn, hoe acht u het dan mogelijk dat hij zijn nevenfunctie bij de Kustwacht aanhoudt bij het volledig uitoefenen van zijn wethouderschap (1 fte / 100%)?”

Het college komt met het volgende antwoord:
“De coalitieonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar hebben geleid tot een college bestaande uit zeven wethouders van in totaal 5,7 fte. De raad heeft over de portefeuilleverdeling en verdeling van deze fte’s op 9 juli 2018 een besluit genomen voor de volledige periode 2018-2022. Er vindt dan ook tussendoor geen verschuiving van fte’s plaats.”

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie