Woningstichting: 1,1 % huurverhoging

Woningstichting verhoogt dit jaar de huren minder dan is toegestaan, zo meldt de organisatie. De verhoging komt uit op 1,1 procent.

“Woningstichting hecht grote waarde aan het betaalbaar houden van de huren. Het gemiddeld huurniveau bedraagt ongeveer tweederde van wat aan huur gevraagd mag worden. Daarmee zit Woningstichting ver onder het landelijk gemiddelde huurniveau”, aldus directeur Robbert Waltmann.

De minister stelt jaarlijks vast met welk percentage de huren van sociale huurwoningen maximaal mogen stijgen. Dit jaar is dat 2,1%. Aan huurders met een hoog inkomen mag zelfs 4,6% huurverhoging gegeven worden. Daar kiest Woningstichting Den Helder nadrukkelijk niet voor.

“Om de huren laag te houden verhogen we ze met slechts 1,1%.De inflatie is dit jaar laag en daarom vinden we een huurstijging ver boven inflatie niet verantwoord. Ons doel is en blijft immers dat de huren betaalbaar blijven voor mensen met een laag inkomen.”

Tegelijk is het niet de intentie van Woningstichting huurders met een hoger inkomen de woning uit te jagen. “Onze huurders met een hoog inkomen wonen over het algemeen toch in de wat duurdere woningen, ongeveer vanaf € 600,-. Woningen met een huur hoger dan € 628,- mogen we niet toewijzen aan mensen met een laag inkomen.”

“De huurders met een hoog inkomen zitten de huurders met een laag inkomen dus niet in de weg. Wij hebben daarom geen reden om de huren van huurders met een hoog inkomen extra te verhogen.”

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie