Willemsoord vraagt gemeente geld voor renovatie sluis en kades

Tijdens de renovatie van de Boerenverdrietsluis op Willemsoord is gebleken dat de kademuren in slechte staat zijn en ook aanvullende baggerwerken nodig zijn. Willemsoord BV heeft zich voor deze extra kosten tot de gemeente gewend.

Het gaat om een bedrag van 567.000 euro. Tevens stelt het college voor de BV een overbruggingskrediet toe te kennen van 361.000 euro voor de renovatie van de Boerenverdrietsluis.

Ook het Waddenfonds en de provincie Noord-Holland dragen bij aan de kosten. Met de gemeentelijke bijdrage kan de renovatie van de sluis zomer 2019 zijn afgerond. De dekking is gevonden door het te onttrekken aan de algemene reserve.

De gemeenteraad moet zijn goedkeuring nog geven aan de extra financieringsvraag van Willemsoord BV, die voor 100 procent eigendom is van de gemeente Den Helder.

Op de foto: vernieuwing kade Willemsoord aan zijde Marinemuseum.

 

 

 

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie