Wethouder mag het dorpshuis niet in

Wethouder Kees Visser heeft een gebouwontzegging aan de broek. Het dorpshuis van Julianadorp heeft hem vrijdag de ontzegging overhandigd. Visser mag op 17 november ’s avonds niet het dorpshuis in, als straf voor ‘onbehoorlijk bestuur’. Komt hij toch, dan is hij verplicht een rondje te geven.

Het bestuur van Stichting MFC ’t Dorpshuis is niet te spreken over de door de gemeente geschrapte subsidie voor deskundigheidsbevordering. Dat was een jaarlijks potje voor vrijwilligersorganisaties, waaruit ze een bijdrage konden krijgen om hun vrijwilligers een cursus of workshop (of andersoortige korte opleiding) aan te bieden.

Voorzitter Hans Boskeljon schrijft in de aan Visser overhandigde ontzegging: “Voor 1 oktober moest ons bestuur de voor onze organisatie noodzakelijke subsidie deskundigheidsbevordering aanvragen via de website van gemeente Den Helder. Met veel vrijwillige inzet hebben wij hier tijdig vorm aan gegeven, onder toevoeging van diverse bijlagen, zoals offertes van diverse cursusinstanties. Op 15 oktober kregen wij echter bericht dat de deskundigheidsbevordering volgend jaar helemaal geschrapt wordt, omdat de gehele € 36.000,- aan stedelijk beschikbare deskundigheidsbevordering is ingetrokken in het kader van de komende bezuiniging bij de begrotingsbehandeling.”

Bestuurlijke misser
“Zonder de opleidingen vanuit deskundigheidsbevordering zien wij, net als vele andere buurt,-wijk-en sportverenigingen, in de toekomst weinig tot geen mogelijkheden meer om ons aan allerhande wettelijke regelgevingen te kunnen houden. Qua tijdstip en stelligheid in de communicatie lijkt u als wijkwethouder Julianadorp, alsmede verantwoordelijk portefeuillehouder financiën voor de programmabegroting 2019-2022, door deze premature melding tevens weinig belang te hechten aan de rol en mening van ons hoogste bestuursorgaan, de gemeenteraad, in de komende begrotingsbehandeling. Bestuurstechnisch doet dit qua draagvlak afbreuk aan ons democratisch bestel en is daarmee in onze optiek een misser van de bovenste plank.”

Volgens Boskeljon voldoet de wijze van communiceren, waarbij de gemeenteraad wordt gepasseerd, alsmede het tijdstip van intrekken van de subsidie (vlak na de door de gemeente gestelde indieningstermijn) ruimschoots aan het criterium onbehoorlijk bestuur. “Na rijp beraad in het hiertoe bevoegde bestuursorgaan besluiten wij, gelet op de aard en ernst van uw gedragingen, dat u de toegang tot het MFC Julianadorp zal worden ontzegd op zaterdagavond 17 november 2018, tijdens onze jaarlijkse herfstbock,- en wijnavond, voor de duur van 4 uren, aanvangend om 20.00 en eindigend op zondag 18 november 2018 om 00.00 uur.”

Rondje
Mocht Visser desondanks toch het Dorpshuis Julianadorp in het genoemde tijdvak betreden, dan is dit volgens het bestuur een overtreding van artikel 138 van het Wetboek van strafrecht (huisvredebreuk). De stichting zet er voor de wethouder een straf op van “1 rondje aan de bar, te voldoen uit privémiddelen, alsmede één uur onbezoldigde bardienst, ter plekke in te vullen”.

“Hoewel ludiek van aard, is een en ander toch met een serieuze ondertoon en mede bedoeld als uiting van ongenoegen wegens de premature intrekking van de subsidie Deskundigheidsbevordering, waarvan de sluitingsdatum qua inschrijving nog geen drie weken geleden was (hoezo afspraak is afspraak..?)”, aldus Boskeljon.

Kees Visser laat in een korte reactie weten dat hij het ludieke van de actie inziet en dat hij graag een bardienst voor het Dorpshuis draait. “Vrijwillig”, aldus de wethouder.

1 Reactie op Wethouder mag het dorpshuis niet in

Geef een reactie