Wet van de meerderheid: geen referendum stadhuis

Er komt geen referendum over het vestigen van het stadhuis op Willemsoord. De gemeenteraad heeft daar maandagavond in meerderheid toe besloten, ondanks dat inspreker Paul Schaap hier aan het begin van de vergadering nog vurig voor pleitte. De drie argumenten van de gemeente (te weinig ondertekenaars van het verzoek, het feit dat er al een genomen besluit is en dus geen voorgenomen en de derde reden: dat het verzoek niet door een natuurlijk persoon was ingediend) wees hij snel en duidelijk naar de prullenbak. Geen van de drie redenen klopt, volgens Schaap.

Daarnaast wees hij ook nog naar de handtekeningenactie die in een paar uur al 500 handtekeningen verzamelde. Ook benadrukte Schaap dat een stadhuis op Willemsoord in geen van de verkiezingsprogramma’s voorkwam. Tenslotte vroeg hij zich af waarom slechts 5 van de 31 raadsleden de financiële onderbouwing van het plan hadden bestudeerd. Hij vroeg de raad alsnog een referendum toe te staan en niet “de arrogantie van de macht” te laten winnen.

Burgemeester Koen Schuiling gaf aan dat er 25 februari wel degelijk een besluit was genomen en verwierp suggesties als dat raad of college niet integer zouden zijn. Leo van Esdonk (PVV) gaf aan voor een referendum te zijn. De PvdA (bij monde van Pieter Blank) wil de discussie niet opnieuw over doen en is dus tegen het referendum. “Wij denken dat de bewoner van Den Helder klaar is met deze discussie en blij is met dit besluit”, aldus Blank. Nancy List (Gemeentebelangen) is tegen het stadhuis op Willemsoord en voor het referendum (ook op andere momenten over andere zaken). De Stadspartij liet via Harrie van Dongen weten voorstander te zijn van het referendum in het algemeen (“we willen de kiezer niet negeren”), maar niet op dit onderwerp. “We kunnen het op dit dossier nooit iedereen naar de zin maken. Wat we ook besluiten, er is altijd een groep die het er niet mee eens is.”

Bang?
Behoorlijk Bestuur ziet het anders en deelt de mening van inspreker Schaap. Raadslid Sylvia Hamerslag pleitte dus voor het houden van een referendum. “Beste coalitie: als jullie het zo’n goed plan vinden en het zo goed kunnen onderbouwen, dan kunnen jullie iedereen toch ook overtuigen. Waarom bang voor een referendum?” Henk Mosk (D66) hield het kort en gaf aan het helemaal eens te zijn met Hamerslag. Mosk herinnerde nog wel aan eerdere voorstellen die in kannen en kruiken leken (stadhuis op stationslocatie, renovatie van het huidige stadhuis) en die toch niet doorgingen. “Ik denk dat 75 procent van Den Helder tegen een stadhuis op Willemsoord is.”

Beter voor Den Helder en de Seniorenpartij probeerden via Carlo Assorgia “een en ander in perspectief te plaatsen”. “Wij horen al jaren stop met ruziemaken, ga samenwerken en los dit dossier nu eindelijk eens op. Die mening van onze inwoners hebben wij ter harte genomen. Nog nooit in het stadhuisdossier is er zo’n grote meerderheid in de raad geweest”, waarna Assorgia vooral D66 aanviel (gehalveerd, ruziezoekers, op dit moment onder de 1 zetel). “In onze democratie geldt de wet van de meerderheid.”

Kloof
Marije Boessenkool (GroenLinks): “heel jammer dat het op deze manier moet gaan. Neem je mede-raadsleden en de bevolking serieus. Jammer dat de raad nu voorbijgaat aan de wens van een groep inwoners die nu eens wil meepraten.” Het CDA meent dat de raad een grote verantwoording richting kiezers heeft, dat de raad juist de betrokkenheid van bewoners wil vergroten om zo de kloof tussen burger en politiek te verkleinen, maar is tegen een referendum. “De kloof dichten we niet door te zwichten voor de groep die het hardste roept”, aldus Harmen Krul.

De stemming eindigde zoals vooraf voorspeld, de coalitie stemde tegen het referendum. Ter verduidelijking: het voorstel was het verzoek tot het houden van een referendum af te wijzen. Frans Klut (D66) stemde niet mee en een aantal raadsleden was afwezig. Vandaar slechts 26 stemmen.

Bron: LOS Mediapartner Den Helder Actueel

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie