Werken aan een betere Visbuurt

Bewoners en gemeente die samen de buurt verbeteren. Waarbij ook ondernemers en organisaties meedoen. “Op die manier kunnen we samen bepalen wat er nodig is en samen concrete acties kunnen maken”, meldt de gemeente in haar Stadsnieuws van deze week. Veiligheid en openbare ruimte zijn speerpunten, evenals zorg en welzijn.

Visbuurt
In 2018 is de gemeente in drie buurten met een nieuwe manier van samenwerken gestart. Een ervan is de Visbuurt. Wat moet er aangepakt worden? Welke kansen liggen er en wie wil wat doen? Dat kun je het beste aan bewoners, ondernemers en organisaties uit de buurt vragen. En dat is gebeurd. Bewoners hebben andere bewoners drie dagen bij de Vomar in de Vijzelstraat geïnterviewd. Alle maatschappelijke organisaties in de buurt hebben met elkaar besproken wat zij aan kansen en uitdagingen zien.
Ambtenaren hebben al bestaande concrete plannen en acties op het gebied van openbare ruimte, veiligheid en welzijn naast elkaar gelegd. Op dinsdag 8 mei zijn de eerste resultaten met elkaar gedeeld. Overdag via presentaties in de buurt en ’s avond in een bijeenkomst in de Viskom.

Uitkomsten
De uitkomst zijn belangrijke zaken waar gezamenlijk verder aan gewerkt gaat worden. Waaronder scherp blijven op kamerverhuur, optimaal benutten openbare ruimte en met school en kinderopvang muziek en theater maken in de buurt. Verder voorzieningen voor tieners en het beter bereiken van Visbuurters met een hulp- of zorgvraag.

Op 21 juni wordt de voortgang met de buurt besproken. Op de foto: een uitgewoonde vuilcontainer in de Visbuurt.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie