Weer vragen over afvalinzameling

Behoorlijk Bestuur maakt zich zorgen over de zorgvuldigheid waarmee het nieuwe beleid voor de afvalinzameling tot stand is gekomen. De fractie heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college.

De HVC heeft vorige week de brieven verzonden waarin de wijzigingen worden toegelicht. Daarin staat onder meer te lezen: “Begin 2018 krijgen inwoners van Julianadorp een aparte rolemmer voor plastic, blik en lege pakken van sap en zuivel. Het restafval moet dan worden weggebracht naar een centraal gelegen ondergrondse verzamelcontainer in hun buurt.”

“Dit nieuwe inzamelsysteem wordt over enkele jaren daarna fasegewijs in heel Den Helder ingevoerd. De huidige wijziging is alvast een aanloop naar deze nieuwe manier van inzamelen.”

Vooral de zinsnede “enkele jaren daarna” doet bij velen wenkbrauwen fronzen. Betekent dit dan dat sommige wijken nog jaren twee keer per maand het dunne zakje vol afval aan de weg moeten zetten?

Behoorlijk Bestuur vraagt hier opheldering over in de brief aan het college. Wethouder Odd Wagner liet afgelopen zaterdag voor LOS radio echter al weten dat hij ook met verbazing die brief heeft gelezen. Dat was volgens hem niet de afspraak en hij gaat er dan ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat iedereen in Den Helder veel sneller de nieuwe oranje bak heeft.

Wagner liet in de uitzending bovendien doorschemeren zich te kunnen voorstellen dat niet overal de grijze bakken verdwijnen.

Als de praktijk uitwijst dat het niet mogelijk is overal op redelijke afstand van bewoners ondergrondse containers te plaatsen, blijft grijs daar mogelijk bestaan. Wagner gaf aan te begrijpen dat het niet wenselijk is dat oudere mensen met de rollator en de vuilniszak honderden meters moeten lopen op zoek naar zo’n container.

Behoorlijk Bestuur vraagt het college ondertussen ook of zij bereid is uiteindelijk te kiezen voor een systeem van nascheiding. Dan hoeven burgers hun afval niet te scheiden, maar gebeurt dit pas bij de afvalverbranding.

Dit systeem is een stuk goedkoper, maar bovendien veel efficiënter, zo blijkt uit onderzoek. Een aantal Nederlandse gemeenten werkt al op deze manier.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie