Wat kost afscheid nemen van HVC?

De fractie van Sociaal Lokaal Den Helder heeft het college vragen gesteld met betrekking tot afvalverwerker HVC. Zij wil duidelijkheid krijgen over wat er nu precies is afgesproken met de HVC en in hoeverre de gemeente Den Helder verantwoordelijk is voor de miljoenenschuld.

Tijdens de commissievergadering van afgelopen maandag werd duidelijk dat Den Helder met het in zee gaan met de HVC zichzelf in een bijzonder ongelukkige positie heeft gemanoeuvreerd. Uittreden lijkt ontzettend veel geld te kosten, maar niemand weet precies hoeveel.

Dat wil de fractie in ieder geval uitgezocht hebben. Hiertoe zal zij in de raad waarin de HVC aan de orde komt een tweetal moties indienen.

In de ene motie wordt het college opgeroepen uit te zoeken wat de gevolgen zouden zijn van afscheid nemen van de HVC.

Een andere motie roept de wethouder op snel contact te leggen met zijn collega’s van andere gemeenten die ook aandeelhouder zijn van de HVC. Samen zouden zij dan de aanbevelingen die de Rekenkamercommissie geeft gedaan moeten bespreken en kijken hoe ze tot uitvoering kunnen worden gebracht.

De fractie is tevens bezig in kaart te brengen hoe de burger de uitvoering van taken beleefd. Op de Facebooksite van Sociaal Lokaal kunnen burgers een poll invullen over in hoeverre het lukt om uit te komen met een grijze bak die maar eens per maand geleegd wordt.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie