Vrouwencentrum vecht als leeuwin tegen korting subsidie

Het Internationaal Vrouwencentrum (IVC) is een van de organisaties die door de gemeente gekort worden op hun jaarlijkse subsidie. Voor het vrouwencentrum betekent dit 14 duizend euro op een bedrag van 140 duizend euro. Directeur Marlies Pfann van het centrum is er verbijsterd over, zei ze in het LOS-radioprogramma De Week Op Zaterdag (DWOZ). “Het is heel heftig. Het doet pijn en raakt mij vooral omdat het gaat om IVC als spreekbuis van kwetsbare groepen.”

Het Internationaal Vrouwencentrum komt op voor alle vrouwen in Den Helder, vooral die met een migratie-achtergrond. Het centrum biedt ondersteuning en cursussen die vrouwen zelfredzaam maken, waardoor ze bijvoorbeeld een betaalde baan kunnen vinden. Jaarlijks lukt dat zo’n vier vrouwen, wat de gemeenschap dik een ton oplevert.

Verder werkt het IVC hoofdzakelijk met vrijwilligers, onder wie managers en cursusleiders. Als die volgens een CAO betaald zouden worden dan praat je al gauw over een bedrag van 400 duizend.

Het IVC kent één fte-baan die door twee krachten ingevuld wordt. De vijftig vrijwilligers krijgen allen een jaarlijkse vergoeding van 120 euro. Het grootste deel van de subsidie gaat overigens naar de huur en energiekosten van het onderkomen aan de IJsselmeerstraat in Nieuw Den Helder.

Kortom het IVC, legde Marlies Pfann voor de microfoon uit, kost de gemeente weinig geld, maar levert een veelvoud daarvan op.

Als de bezuiniging waartoe de raad woensdag besloot effectief doorgaat, dan kan het IVC het in 2019 nog wel redden. Maar voor 2020 is het beslist einde oefening. Pfann: “We teren al jaren in. Zo zijn onze salarissen al jaren bevroren.”

Wat nu?, wilde DWOZ weten. Pfann: “Ik ben een leeuwin in dit vakgebied. We gaan vechten voor de mensen.” Daarbij heeft de directeur het volste vertrouwen in de verantwoordelijk wethouder Tjitske Biersteker (ChristenUnie). Zij heeft in de algemene beschouwingen van deze week meer dan eens onderstreept met een organisatie als het IVC in gesprek te gaan. “Mevrouw Biersteker kent het IVC en weet wat het betekent in een stad als Den Helder, waar  vijfentwintig procent van de bevolking allochtoon is.”

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie