Vragen over haalbaarheid renovatie

Sociaal Lokaal Den Helder wil van het college weten of bij de renovatieplannen voor het stadhuis alle onderdelen wel zijn meegenomen in de begroting. Steeds vaker komen er geluiden dat de renovatie niet haalbaar is binnen de 9 miljoen die hiervoor is gereserveerd.

Tijdens de raad van 22 mei stond het besluit tot het verstrekken van een voorbereidingskrediet voor de renovatie van het stadhuis op de rol. “Sociaal Lokaal Den Helder was in principe niet tegen het renoveren van het huidige stadhuis, maar kreeg signalen van weinig draagvlak bij het ambtelijk apparaat en college”, zo meldt Rachel Post.

“Bovendien vroegen wij ons af of 9 miljoen voldoende zou zijn, als daar ook alle bijkomende kosten van moesten worden betaald.”

Om die redenen zag Post zich genoodzaakt tegen het voorbereidingskrediet te stemmen. “Dat de 9 miljoen niet voldoende was, werd woensdag 24 mei helaas al bevestigd.”

“Uit een presentatie van Coare bleek dat een gehele vleugel van het huidige stadhuis niet wordt meegenomen in de renovatie. Evenals de buitenkant.” Inmiddels heet de Helderse Courant ook melding gemaakt van problemen bij de aanbesteding.

Sociaal Lokaal Den Helder maakt zich naar aanleiding van alles zorgen over de uitvoering en het resultaat van de renovatie. Uit de presentatie heeft de partij begrepen dat een groot stuk van het huidige stadhuis buiten de renovatie valt en dus niet wordt gerenoveerd.

“Klopt het dat er nog geen bestemming is voor het gedeelte van het stadhuis dat niet wordt gerenoveerd”, wil Post weten van het college. “En welke ideeën zijn er met betrekking tot dit gedeelte?”

Post wil ook weten of het college de mening deelt dat ook de buitenkant van het stadhuis een opknapbeurt verdient. En ze wil inzicht in de criteria die zijn aangegeven bij de aanbesteding. “Kan het college aangeven op welke criteria de offertes zijn beoordeeld? En kan het college ingaan op de reactie van de inkoopdeskundige van gemeente dat de aanbesteding aan alle kanten rammelde?”

Tot slot vraagt ze openheid van zaken over de te verwachten juridische problemen en over een vermeend spraakverbod voor een medewerker van Coare.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie