Vragen over bouwkosten schouwburg

De fractie van Behoorlijk Bestuur wil van het college weten wat de totale kosten zijn geworden voor de bouw van de nieuwe schouwburg op Willemsoord. Dat meldt Den Helder Actueel.

“Het bouwen van de nieuwe schouwburg de Kampanje, met bijbehorende zalen en restaurant Stoom in een gerenoveerd monument op Willemsoord, was een van de belangrijkere projecten van Zeestad”, stelt Michiel Wouters. “De gemeenteraad heeft zeer strikte financiële kaders meegegeven bij de toestemming om het project uit te voeren.”

“De strikte financiële kaders behelsden een maximale begroting van 23 miljoen euro, gefinancierd door 17 miljoen uit de Zeestad-exploitatie en een lening van Willemsoord BV van zes miljoen.”

“Naast het feit dat de gemeente voor honderd procent aandeelhouder is van Willemsoord, heeft de gemeente ook een garantstelling afgegeven voor genoemde lening door Willemsoord BV.”

De Kampanje is in november 2015 geopend, maar inmiddels is wel duidelijk dat er enkele onvolkomenheden en kinderziekten zijn en die moeten worden opgelost. Wouters vraagt een totaaloverzicht van alle gemaakte kosten, al dan niet gesplitst naar het culturele en horecadeel van de schouwburg.

Als de totale kosten hoger zijn uitgekomen dan de genoemde 23 miljoen euro, dan wil Behoorlijk Bestuur van het college weten wat daarvan de oorzaak is én hoe deze extra kosten gefinancierd worden.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie