Vogelasiel Paddestoel ‘overvallen’ door politiek

Adviseur Ben Reiff van vogelasiel De Paddestoel werd afgelopen week overvallen door een telefoontje. Een journalist van de Helderse Courant meldde hem dat de fusie van De Helderse Vallei en de vogelopvang niet doorgaat. Althans niet in het begrotingsjaar 2019. Wat nu? Vroeg het LOS-radioprogramma De Week Op Zaterdag aan Reiff.

Het is geen afstel maar uitstel, suste wethouder dierenwelzijn Remco Duijnker de gemoederen. Maar de consternatie was er niet minder om bij de vogelopvang. Een half jaar geleden zag het er nog naar uit dat het samengaan van de Vallei en De Paddestoel zijn beslag zou krijgen.

“De realiteit heeft ons nu ingehaald”, zei een teleurgestelde Ben Reiff voor de LOS-microfoon. Besturen is toch continu?, vroeg hij zich vertwijfeld af. En hij herinnerde partijen als het CDA en Beter voor Den Helder (de twee belangrijkste pijlers van de coalitie -red.) aan hun eigen adagium dat afspraak nu eenmaal afspraak is.

De fusie van Vallei en Paddestoel is nodig omdat de gebouwen en faciliteiten van de vogelopvang in de Donkere Duinen compleet versleten zijn. Ze mogen eigenlijk niet meer ingezet worden voor de dierenopvang. Daar zijn strenge landelijke regels voor.

Duijnkers voorganger Wagner zette partijen aan het werk, waarna ontzettend veel werk is verricht door de Vallei, de vogelopvang en gemeenteambtenaren. Hieruit kwam een half jaar geleden een intentieverklaring uit met uitzicht op een nieuwe vogel- en wildopvang. Nu is dat van de baan. “Niet de gemeente trekt de stekker eruit, dat doet de politiek”, nuanceerde Reiff.

Reiff hoopt dan ook dat diezelfde politiek water bij de wijn doet en de nieuwe opvang alsnog op korte termijn mogelijk maakt. Het coalitieakkoord zegt immers dat Den Helder een stad met hart voor dieren is.

Komt de politiek niet over de brug, dan zou het weleens einde oefening kunnen zijn voor de vogelopvang. De Helderse Vallei als belangrijkste partner zou kunnen afhaken. Reiff noemde daarnaast de situatie van een van de medewerksters. Zij is hoog opgeleid en kan overal aan de slag. Als De Paddestoel als werkgever geen perspectief kan bieden, dan is ze zo vertrokken. “De onzekerheid voor deze jonge vrouw is killing.”

Het laten doorgaan van de plannen is dus ook een zaak van goed werkgeverschap, nog even los gezien van allerlei juridische aspecten. Het bedrag waar Reiff cs om vraagt is 166 duizend euro op jaarbasis voor de huur van gebouwen, de inrichting enzovoorts.

Direct na de telefonische onheilstijding is Reiff begonnen met een lobby richting de Helderse politiek. De adviseur heeft al een indringend gesprek gehad met Carlo Assorgia als een van de coalitieleiders. Ook zijn er inmiddels contacten geweest met GroenLinks en Duijnkers  achterban: de Seniorenpartij. Verder is Reiffs eigen VVD benaderd met een uitgebreide e-mail.

De Paddestoel vertrouwt erop dat de politiek alsnog meegaat in een snelle fusie en dekking voor de benodigde 166 duizend euro zal weten te vinden.

Foto: Ben Reiff bepleit het belang van een nieuwe vogelopvang voor de LOS-microfoon. (Foto: LOS)

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie