Vogelasiel bekijkt samenwerking

Samenwerking met De Helderse Vallei of misschien toch beter met een zorginstelling? Het is de afweging die het Vogelasiel moet maken. Pas daarna wordt gekeken of en op welke wijze de gemeente voor verdere ondersteuning kan zorgen.

In de raadsvergadering van 9 november 2016 heeft wethouder Wagner de raad toegezegd in gesprek te gaan met vogelasiel De Paddestoel over het genereren van extra inkomsten (zoals fondsenwerving) en om de benodigde investering voor het gebouw inzichtelijk te krijgen.

Bij het eerste gesprek met het vogelasiel gaven zowel het bestuur als de beheerders van het vogelasiel aan dat voor hen de focus voornamelijk ligt bij het op orde krijgen van de bedrijfsvoering. Dit vraagt om een structurele aanpak.

Wanneer de structurele aanpak op orde is, ziet het vogelasiel pas ruimte om een plan te ontwikkelen voor de investering in het gebouw en om te gaan kijken naar het genereren van extra inkomsten. Graag ontvangt het vogelasiel ondersteuning bij de organisatie van de bedrijfsvoering.

“We hebben samen met het vogelasiel gekeken naar de uitdagingen en eventuele oplossingen voor de bedrijfsvoering”, zo schrijft het college. “Daaruit kwam naar voren dat het vogelasiel open staat om een mogelijke samenwerking met de Helderse Vallei te willen verkennen. De gemeente neemt een faciliterende rol op zich bij deze verkenning.”

Inmiddels heeft een initiërend gesprek tussen de gemeente, het vogelasiel en de Helderse Vallei plaatsgevonden. Het is nu aan het bestuur van het vogelasiel om te besluiten of zij verder wil gaan.

“Dit vraagt nog om enkele afwegingen binnen het bestuur van het vogelasiel. Dit mede omdat het bestuur van het vogelasiel, naast de verkenning met de Helderse Vallei, ook verkennende gesprekken voert met een zorginstelling over verdere ondersteuning/samenwerking op het gebied van zowel de bedrijfsvoering als de dagbesteding.”

Het bestuur van het vogelasiel heeft nu tijd nodig om de afweging te maken over de verdere richting waarin zij gaan verkennen, zo meldt de gemeente.

“Wanneer duidelijk is welke richting het bestuur kiest, wordt bekeken hoe de gemeente eventueel een faciliterende en/of ondersteunende rol kan aannemen in het vervolgproces.”

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie