Visie: cultuur kleurt het leven

Het college heeft een nieuwe visie op cultuur gepresenteerd. De nota “Cultuur kleurt het leven” laat zien welke zaken wat hen betreft de komende vijf jaar centraal staan in het cultuurbeleid. Die onderwerpen zijn vooraf besproken met vertegenwoordigers uit het culturele veld.

“Cultuur is van én voor ons allemaal”. Wethouder Trees van der Paard vindt het daarom belangrijk dat alle inwoners er actief aan kunnen deelnemen en ervan kunnen genieten. “Vooral de jeugd. Tegenwoordig heb je competenties als creativiteit, samenwerking, initiatief nemen en kritisch denken nodig. Cultuur vormt hiervoor een basis.”

“Als kinderen jong kennismaken met cultuur kunnen zij hun talenten verder ontwikkelen. Bovendien is de kans groot dat zij zich daardoor ook als ze volwassen zijn tot cultuur voelen aangetrokken.”

Wat de volwassenen betreft ziet zij graag dat die zelf initiatieven nemen en activiteiten organiseren. “En voor ouderen is het belangrijk dat zij actief blijven deelnemen aan de maatschappij. Culturele activiteiten bezoeken of daaraan zelf deelnemen, helpt daarbij.”

“We zoeken dus de komende jaren naar mogelijkheden waardoor iedereen zoveel mogelijk betrokken is en blijft”, aldus de wethouder. Zij ziet daarin een grote rol weggelegd voor het culturele veld en het onderwijs, vooral in de onderlinge samenwerking en afstemming.

Voor de wethouder is het belangrijk dat niet alleen de eigen inwoners, maar ook degenen die de stad bezoeken genieten van het grote aanbod dat er in Den Helder is.

Cultureel ondernemen is een ander speerpunt dat centraal staat in de visie van het college. In een tijd waarin de overheid zich (op financieel gebied) steeds verder terugtrekt, heeft een grote dosis ondernemerschap in de culturele sector veel voordelen.

Om dat te stimuleren wil het college hierover afspraken opnemen in subsidieovereenkomsten. Daarnaast komt er jaarlijks een bedrag beschikbaar als impuls voor culture experimenten.

De gemeenteraad behandelt de cultuurvisie op maandag 25 april. Voorafgaand daaraan, op 11 april, buigt de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling zich erover. Zodra de visie definitief is, neemt de gemeente het initiatief voor het uitwerken van de speerpunten.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie