Verrekijker en Windwijzer beloond voor Project “KANS”

De afgelopen periode is door de partners van de Brede School aan de Pasteurstraat het project Kinderen Anders Naar School, ofwel “KANS” uitgevoerd. In samenwerking met de politie, Opbouwwerk van Mee & De Wering en de gemeente Den Helder is gekeken naar de bevordering van de verkeersveiligheid rondom de brede school. De gemeente is blij met het initiatief en beloonde de basisscholen De Verrekijker en De Windwijzer met een cheque ter waarde van duizend euro. Dit bedrag mogen zij vrij besteden voor een veiliger schoolomgeving en om de ouders te stimuleren hun kinderen niet met de auto naar school te brengen.

In zes weken werd het bewustzijn van verkeersveiligheid rond het schoolgebouw onder de aandacht gebracht. Dit gebeurde met nieuwsbrieven, persberichten en ouderavonden. Gedurende deze periode werden door de leerlingen van de bovenbouw metingen gedaan wie er wel en niet met de auto naar school kwam. Ouders werden door de schoolleiding aangesproken over bepaald gedrag. Dat leidde er bijvoorbeeld toe dat ouders hun fietsen niet meer voor de ingang van het plein zetten, waardoor de situatie overzichtelijker en dus veiliger werd. Ook de politie hield het verkeersgedrag van de brengers en halers nauwlettend in het oog.

Kiss & Ride zone
“De participatie op de informatieavonden had beter gekund, de gedragsveranderingen die de ouders lieten zien stemmen ons echter zeker tevreden”, aldus de beide schooldirecteuren. Er is nog wel een grote wens voor een goede en veilige Kiss & Ride zone bij de school. De parkeerdruk in de buurt kan hiermee deels weggenomen worden en dat maakt het overzichtelijker voor wat betreft het in- en uitstappen.

Alle partijen geven aan dat het project na deze periode niet afgesloten wordt, aandacht voor de veiligheid is iets voor de lange termijn en daar willen ze zich allen voor inzetten.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie