Verplaatsing wietwinkels niet voor 2019

De oppositiepartij D66 wilde van B en W weten hoe het zit met de verplaatsing van de wietwinkels uit de Koningstraat.

Er wordt ‘getalmd’ met de verplaatsing en dat blijft overlast geven voor omwonenden, stellen de sociaal-liberalen. Dat is een risico voor de ontwikkeling van de Koningstraat door Woningstichting.

In hun antwoord zeggen B en W dat een spoedige verplaatsing van de coffeeshops wenselijk is voor de straat. “De keuze van een nieuwe locatie vergt evenwel een zorgvuldige afweging. Een coffeeshop op een andere locatie moet immers niet leiden tot een aantasting van de leefbaarheid aldaar. Met Woningstichting Den Helder zijn wij in goed overleg over de verplaatsing van de coffeeshops en de ontwikkeling van de Koningstraat.”

Op de vraag op welke termijn het college resultaat denkt te boeken, zegt het college: “Wij verwachten in januari een voorstel over de ontwikkeling van de Koningstraat te kunnen aanbieden voor besluitvorming. Op dat moment kunnen wij u ook meer informatie geven over de stand van zaken betreffende de verplaatsing.”

1 Reactie op Verplaatsing wietwinkels niet voor 2019

Geef een reactie