Verkeersoverlast Texel ‘onwijs moeilijk op te lossen’

Twee vrouwen en drie mannen uit Den Helder die kandidaat staan voor een zetel in de Provinciale Staten waren zaterdagmorgen te gast bij LOS-radio. De presentatoren Ronald Boutkan en Gerard Terpstra voelden het vijftal aan de tand over hun ambities. Komende woensdag gaan we naar de stembus voor een nieuw provinciaal parlement.

De vijf die bij de LOS aanschoven waren Edwin Krijns de nr 9 voor het CDA en Hanneke Kaamer van Hoegee de nr 9 voor de VVD. Verder haar partijgenoot Damian Dekker die op plaats 21 staat, Aukelien Jellema kandidaat nr 7 voor de PvdA en Piet Bras als nr 11 voor de ChristenUnie.

Vincent van den Born (plaats 7,PVV) zou naar de studio komen, maar zegde af wegens verplichtingen buiten de stad. “Een gemiste kans op voorkeursstemmen”, grapten Boutkan en Terpstra. Aan Peter Dirks (plaats 26, SP) was een verkeerde datum doorgegeven en was dus ook niet aanwezig. In totaal telt Den Helder negen kandidaten voor zes partijen die aan de verkiezingen voor de provincie meedoen.

Energietransitie
Waarom stemmen op een Helderse kandidaat? Aukelien Jellema, die al vier jaar deel uit maakt van de Staten: “We moeten Den Helder op het netvlies van de provincie krijgen en houden.” Daarin is, aldus de PvdA-politica, vooruitgang geboekt. Zo is Den Helder door de provincie aangemerkt als potentieel centrum voor de energietransitie, zon en wind. “Dat is een opsteker voor de stad en de regio.”

CDA-er Edwin Krijns betoogde dat de provincie een belangrijke speler is. Zo steekt Haarlem vijftien miljoen euro in het stimuleringsprogramma de Kop Werkt! Ook hield het provinciebestuur vliegkamp De Kooy open. Den Helder is verder meer dan een haven alleen, het is ook een toeristische trekpleister. Daar mag de provincie weleens meer oog voor hebben, vindt Krijns. Zo zijn er badplaatsen met wel negen strandpaviljoens, ziet er niet uit, maar in Den Helder mag niets op dit vlak. Krijns: “We zijn niet alleen maar één groot natuurgebied voor de metropool Amsterdam.”

De jonge VVD-er Damian Dekker – 21 jaar en student – juicht Den Helder als de energiestad toe, maar dan moet die wel beter bereikbaar zijn. Dus moet er wat gebeuren aan de N9 en de N250 als de belangrijkste toegangswegen van de haven als economische motor. Wat Dekker betreft kan het busvervoer ook beter, maar lijnen moeten wel rendabel zijn. Het busvervoer moet efficiënter. Zo ziet Dekker kansen voor belbussen op lijndiensten. “Dat is een uitdaging.”

Texelverkeer
Dekkers partijgenoot Hanneke Kaamer van Hoegee ging desgevraagd dieper in op de bereikbaarheid van de stad en het steeds drukkere Texelverkeer. “Dat is onwijs moeilijk”, benadrukte de VVD-politica, die inmiddels acht jaar lid is van Provinciale Staten. “Wil je het oplossen dan moet de N250 tussen de Kooybrug en de veerhaven weg breder, maar daarvoor moet je of het kanaal deels dempen of huizen slopen. Zegt u het maar!”

Wat de vorig jaar voorgestelde tunnelbak in de Binnenhaven betreft, wees Van Hoegee op een onderzoek naar de bereikbaarheid van Den Helder dat nu loopt. Provincie en de Noordkopraad zijn daarbij betrokken en er zou, bijvoorbeeld, zomaar een nieuwe weg uit kunnen komen. Maar, herhaalde Van Hoegee meermaals, het is ingewikkeld. Zo zijn de N9 en de N99, die ook bepalend zijn voor de bereikbaarheid, rijkswegen. En je hebt politieke partijen die geen nieuw asfalt willen en alleen inzetten op openbaar vervoer. “Alsof bussen niet over asfalt rijden”, merkte Kaamer van Hoegee fijntjes op. De inzet van het provinciebestuur (Gedeputeerde Staten) blijft de komende periode gericht op verbetering van de bereikbaarheid van de Noordkop. Daarover trekt de provincie ook geregeld aan de bel in Den Haag, verzekerde Van Hoegee voor de LOS-microfoon.

Statenkandidaat Piet Bras van de ChristenUnie had geen ‘wilde ideeën’, maar sloot de verkiezingsuitzending af met een gelovig gedicht op rijm. ‘… wat ons is toevertrouwd, daar op wordt gebouwd…..’

1 Reactie op Verkeersoverlast Texel ‘onwijs moeilijk op te lossen’

  1. De oplossing voor het steeds drukkere Texelverkeer en een beter bereikbaar naar Willemsoord, zou erin kunnen liggen zoals men dat op het eiland Vlieland aangepakt heeft. Werken met ontheffingen en buiten de stad parkeerplekken aanleggen voor toeristen. Dit in combinatie met pendelbussen van en naar de boot met ook een halte bij Willemsoord. Ook op Texel zouden pendelbussen ingezet dienen te worden. En dan natuurlijk zero- emissie bussen in verband met het klimaat akkoord.

Geef een reactie