Verbetering bereikbaarheid Den Helder kostbare zaak

Uit een bereikbaarheidsstudie van de provincie Noord-Holland blijkt dat aanpassingen van de wegen in de Kop van Noord-Holland kunnen leiden tot reistijdverkorting en afname van verkeer op omliggende wegen. Maar dat kost veel geld, terwijl een beperkt aantal weggebruikers van de tijdwinst zal profiteren. Aldus de het provinciehuis in een persbericht.

Een opwaardering van de N9 of een nieuwe verbinding tussen de A7 en de N99 kan de reistijd met vijf tot acht minuten verkorten. Naast een kortere reistijd kunnen aanpassingen ook zorgen voor een verkeersafname op de direct omliggende wegen.

De provincie heeft de studie laten doen om te onderzoeken hoe de bereikbaarheid kan bijdragen aan de bevordering van de economische ontwikkeling van de regio.

Naast een vergelijking op reistijd en verkeersafname blijkt dat de kosten van de varianten fors zijn. Kijkend naar de onderzochte varianten, gaat slechts een beperkt aantal weggebruikers van de tijdwinst profiteren.

Vervolgstappen
De ontwikkelingen in en rond Den Helder, zoals de groei van de Koninklijke Marine, de ontwikkeling van Agriport A7/Greenport NHN en een nieuwe reactor en campus in Petten kunnen in de toekomst richting geven aan een keuze voor een van de varianten uit het onderzoek. De studie legt een basis voor eventuele vervolgstappen door de nieuwe coalitie om de bereikbaarheid van Den Helder te verbeteren.

Opheffen knelpunten
In samenwerking met het Rijk en gemeenten wordt op dit moment al gewerkt aan het opheffen van knelpunten in de bereikbaarheid van Den Helder. Voorbeelden hiervan zijn aanpassingen op de westelijke ring van Alkmaar, het project Aansluiting N508 op de N242 (oostelijke ring Alkmaar) en de kruising N9/N99 bij Den Helder waarnaar vanuit het project De Kop Werkt! samen met Rijkswaterstaat onderzoek wordt gedaan.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie