Veel interesse voor participatiemarkt

Ruim 90 procent van de uitgenodigde vergunninghouders bezocht donderdagmiddag de participatiemarkt in theater de Kampanje. Een succesvolle bijeenkomst voor zowel deelnemers als organisaties.

Wethouder Pieter Kos: “Medewerkers van de gemeente hebben samen met de vijftien organisaties ontzettend hard gewerkt aan iets waar blijkbaar grote behoefte naar was. De ontmoetingen en afspraken van vandaag zullen mensen verder helpen in hun ontwikkeling naar een succesvolle integratie in ons mooie Den Helder.”

De organisaties werken samen met de gemeente Den Helder om vergunninghouders die in Den Helder wonen verder te helpen in hun ontwikkeling. De organisaties houden zich bezig met vrijwilligerswerk, het verzorgen van opleidingen of het bieden van werkervaring.

Wethouder Sociaal Domein Pieter Kos is blij met de medewerking van de Helderse organisaties: “Het is belangrijk dat vanuit de samenleving meer betrokkenheid komt met vergunninghouders. Zodat zij beter deel uit kunnen maken van onze stad.”

“Fantastisch ook dat er bedrijven zijn die werkervaringsplaatsen aanbieden. Als gemeente richten we ook een aantal werkervaringsplaatsen in.”

Vergunninghouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Zij ontvangen een uitkering op basis van de Participatiewet zolang zij niet zelfstandig in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Daar staat tegenover dat zij zich, net als andere uitkeringsgerechtigden, inspannen om aan het werk te komen.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie