Van der Wiel kan schade verhalen

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat de gemeente in 2011 onrechtmatig heeft gehandeld tegen een combinatie van ondernemers, waarvan P.C. van der Wiel B.V deel uitmaakte. Dit maakt dat Van der Wiel de gemeente aansprakelijk kan stellen voor geleden schade.

Het bedrijf heeft die in een eerder stadium al begroot (op dat moment) op bijna twee miljoen euro, € 1.925.896,03 om precies te zijn. De schadeprocedure moet echter nog worden opgestart, dus dit bedrag kan anders uitvallen.

De zaak draait om de Europese aanbestedingsprocedure voor onkruid- en veegbeheer die de gemeente eind 2010 opstartte. De gemeente gunde het aan het Duitse Alba, maar Van der Wiel was het daar niet mee eens.

Van der Wiel was het hier niet mee eens, omdat de Duitsers volgens haar niet over de juiste papieren (een veiligheidssysteemcertificaat) zouden beschikken. Volgens de gemeente was dit echter wel het geval.

Een kort geding was het gevolg, waarbij de gemeente in het gelijk werd gesteld en waarna Den Helder tot gunning van de opdracht overging. De Combinatie met Van der Wiel startte vervolgens een bodemprocedure bij de rechtbank in Alkmaar. Die concludeerde uiteindelijk dat Alba niet over het certificaat (of iets gelijkwaardigs) beschikte en dat de gemeente jegens Van der Wiel onrechtmatig had gehandeld.

Het Gerechtshof deelt deze mening. De schade die Van der Wiel had geleden, moest in een aparte schadestaatprocedure worden vastgesteld.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie