Valentijnstaarten D66 voor Repaircafés

In het kader van de jaarlijkse D66 Valentijnsactie zijn de Repaircafés verrast met een taart en koffie. Om 11:00 werden eerst de vrijwilligers van het Repaircafé aan de Seringenlaan in het zonnetje gezet.

Het concept “Repaircafé” is bedoeld om recycling van gebruiksvoorwerpen te stimuleren. Vaak worden gebruiksartikelen die nog goed reparabel zijn, afgedankt. Juist het kijken naar de herbruikbaarheid past in de bewustwording van duurzaamheid en de kringloop van gebruik van goederen.

In het Repaircafé aan het Seringenplein zijn 17 vrijwilligers bezig om het hergebruik van allerlei goederen mogelijk te maken. Veel van deze vrijwilligers werken daar om de sleur van werkeloosheid te doorbreken en toch bij te dragen aan de samenleving.

Het enthousiasme bij deze vrijwilligers is des te opmerkelijker, omdat velen van hen, ondanks dat zij gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan, niet altijd instromen in een reguliere baan.

Ondanks dat zijn er toch een aantal die via het circuit van het Repaircafé een reguliere baan hebben gevonden. Kortom, het mes snijdt daar aan twee kanten; hergebruik van goederen en een zinvolle bezigheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ondanks de duidelijke doelstellingen, wordt er vanuit de gemeente weinig erkenning ervaren en ook de toestroom van vrijwilligers vanuit de werkeloosheidskaartenbakken is vrijwel nihil hetgeen op veel onbegrip bij de vrijwilligers stuit.

Het Repaircafé van het Boelhuis aan het Heiligharn 242 wordt in hoofdzaak gerund door vrijwilligers die hun werkzame leven achter de rug hebben en hun technische kennis ten dienste stellen van het recyclen van goederen. Zij repareren veel apparaten voor het Boelhuis in de Spoorstraat, maar ook voor mensen uit de buurt.

Ook deze vrijwilligers hebben een enthousiaste drive als het er om gaat om het herbruikbaar maken van gebruiksartikelen.

“Bij D66 is de duurzaamheid een belangrijk punt voor de politieke agenda en het verdient meer aandacht om winst te boeken in het bereiken van de doelstellingen voor een duurzame samenleving. Vandaar dus ditmaal aandacht en waardering voor al deze enthousiaste vrijwilligers”, aldus raadslid Frans Klut.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie