Uitbreiding parkeerterrein Trompstraat

Om een beter zicht te krijgen op het Stadspark wordt een aantal parkeerplekken aan de Polderweg geschrapt.  Dat gebeurt in de eerste helft van 2019 bij de herinrichting van de Polderweg tussen de Van Galenstraat en het Koningsplein.

Het verlies aan parkeerplaatsen wordt gecompenseerd door uitbreiding van het parkeerterrein aan de Trompstraat, een van de zijstraten van de Polderweg. Het gaat om tien extra parkeervakken. De werkzaamheden hiervoor worden eveneens in de eerste helft van volgend jaar uitgevoerd.

Om de extra parkeervakken te realiseren worden twee bomen verplant, één boom gekapt en de speeltoestellen verwijderd. Deze werkzaamheden worden binnenkort al uitgevoerd.

Ter compensatie van de te verwijderen speelvoorzieningen in de Trompstraat zal ontwikkelaar Zeestad in het Stadspark nieuwe speelvoorzieningen laten terugplaatsen.

Het precieze type en de precieze locatie van deze speelvoorzieningen is op dit moment nog niet bekend, maar zal door Zeestad meegenomen worden in het verdere ontwerp proces van het Stadspark. Aldus de gemeente in een brief aan omwonenden.

Foto boven: Polderweg, de parkeervakken rechts verdwijnen, wat een beter zicht geeft op aangrenzend Stadspark. 

Foto onder: herinrichtingsbeeld parkeerterrein aan de Maarten Harpertszoon Trompstraat.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie