Tzorg neemt taken AZA over

Per 1 januari 2018 worden alle activiteiten van Altijd Zorg Aanwezig (AZA) overgedragen aan Tzorg. AZA heeft dit besluit genomen.

Jos Struik, Directeur AZA licht het besluit toe: “Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de zorg en de verwachting is dat dit ook in de komende jaren zo zal blijven. Dat levert kansen op maar brengt ook risico’s met zich mee. Als directie van AZA kijken we continu hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze medewerkers zekerheid hebben van werk en cliënten kunnen vertrouwen op goede zorg.”

“Na lang wikken en wegen hebben we besloten dat het voor de lange termijn het beste is voor alle betrokkenen om AZA over te dragen aan een organisatie die alle mogelijkheden heeft om die kansen en risico’s met vertrouwen aan te pakken.”

De cliënten van AZA behouden hun vaste hulp. En ook voor de cliënten die individuele begeleiding krijgen wordt gezorgd dat de hulpverlening wordt gecontinueerd. Gestreefd wordt dat alle koppels van cliënt en medewerker in stand blijven.

De Helderse wethouder van het Sociaal Domein, Pieter Kos: “De gemeente is op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 verantwoordelijk voor continuïteit van de dienstverlening van de huishoudelijke hulp. Er wordt gewerkt aan een oplossing voor de ontstane situatie.”

“We zijn als gemeenten, dit geldt namelijk ook voor Texel en Schagen, met beide aanbieders in gesprek om te regelen dat de cliënten van AZA naar Tzorg kunnen overstappen.”

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie