Trimaran is zwakke school

De onderwijsinspectie heeft 10 november 2015 een kwaliteitsonderzoek op basisschool De Trimaran uitgevoerd. De score van de Cito eindtoets voldeed drie achtereenvolgende jaren niet aan de inspectienorm, waardoor de school de status ‘zwakke school’ heeft gekregen.

Uit het kwaliteitsonderzoek is gebleken dat er tekortkomingen zijn in de zorg aan leerlingen met een leerachterstand, waardoor de kwaliteitszorg op onderdelen niet voldoende op orde is.

Tevens heeft de inspectie geconstateerd dat het didactisch handelen van de leerkrachten van voldoende kwaliteit is en het onderwijs voldoende is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

De schooldirectie heeft in september 2014 een zelfanalyse uitgevoerd over de achterblijvende schoolopbrengsten. Aan de hand van deze gegevens is een Plan van Aanpak opgesteld. Bij het opstellen en uitvoeren van dit plan wordt de school ondersteund door het Katholiek Pedagogisch Centrum.

De inspectie heeft geconstateerd dat de verbeteringen door het gehele schoolteam planmatig worden uitgewerkt en doorgevoerd.

“De school, de medezeggenschapsraad en het schoolbestuur (Stichting Sarkon) hebben er vertrouwen in dat de kwaliteit van het onderwijs binnen een jaar op orde zal zijn”, zo laat De Trimaran weten.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie