Topsportregeling voor arm én rijk!

Er komen twee aparte regelingen voor inwoners die een bijdrage willen om topsport te kunnen beoefenen. Dat is de uitkomst van een discussie in de raadsvergadering van maandag.

De ene regeling staat open voor mensen met een inkomen tot maximaal 120 procent van het minimum, de tweede regeling voor mensen die een hoger inkomen hebben.

In het oorspronkelijke voorstel van het college zouden alle topsportbijdragen betaald worden vanuit het armoedebeleid. Daar hadden toch wel wat fracties moeite mee en GroenLinks diende een amendement in.

Het armoedebeleid gaat nu juist uit van bijdragen voor mensen met een inkomen tot die 120 procent, dus waarom nu opeens open voor iedereen? Dan vallen er straks mensen met een laag inkomen buiten de boot, terwijl zij die het zelf ook kunnen betalen wel een bijdrage krijgen.

Wethouder Trees van der Paard zegde toe dat geen van de aanvragen zal worden afgewezen en zo nodig (als het geld op is) wordt er een oplossing gezocht. Op dit moment zijn er twaalf aanvragen en de verwachting is niet dat het er plots veel meer worden.

Peter Reenders (Stadspartij) wilde weten wat er met de uitkering van iemand die een bijdrage krijgt gebeurt. “Wordt het dan bij je inkomen opgeteld en mag je later weer van alles terugbetalen?” Dat is volgens de wethouder niet het geval, maar helemaal zeker wist ze het niet.

Frans Klut (D66) vond een open regeling ook een beetje te veel van het goede. “Het kan toch niet zo zijn dat we een topsportregeling gaan financieren vanuit het sociaal domein?” Rachel Post van Sociaal Lokaal Den Helder was het daarmee eens: “als je het uit de armoedepot haalt, moet het ook zijn voor mensen die in armoede leven”.

Verschillende fracties probeerden vervolgens tot een oplossing te komen. Die werd uiteindelijk gevonden door dan maar twee regelingen te maken, een voor de topsportende minima (te betalen uit het armoedebeleid) en een voor alle anderen, te betalen uit een nog te bepalen potje.

Nel Dol had nog wel een suggestie: “betaal dan alle topsporters uit het potje voor CityMarketing, ze zetten immers Den Helder op de kaart”.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie