Toekomstvisie N-H aangescherpt

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben hun langetermijnvisie op de toekomst tot 2050 aangescherpt.

In deze visie staat beschreven welke belangrijke ontwikkelingen op ons afkomen en hoe de provincie daarop denkt te reageren. Daarbij gaat het om klimaatverandering, de overgang naar duurzame energie, verdere verstedelijking, bereikbaarheid, een gezonde leefomgeving, de economische transitie en natuur en biodiversiteit.

De Omgevingsvisie lag van 18 juni tot en met 30 juli dit jaar ter inzage. Daarop kwamen 108 reacties binnen van inwoners, gemeenten, brancheorganisaties en bedrijven. Ze hadden onder meer betrekking op de toekomst van Schiphol en het milieu, zonne- en windenergie op het land en de toekomst van het landschap.

De reacties zijn verwerkt in de oorspronkelijke omgevingsvisie. Coördinerend gedeputeerde Joke Geldhof: “Ik ben blij met de Omgevingsvisie NH2050 die nu voorligt. Dit is het sluitstuk van een intensief proces van twee jaar en een mooi resultaat.”

Provinciale Staten beslissen op 12 en 19 november over de vaststelling van de visie.

Zie ook: Omgevingsvisie N-H 2050

Foto: Theo Baart

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie