Toegang en dijk Huisduinen zandvrij

Het Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK) heeft de verzande toegangsweg en het dijkplateau naar het strand van Huisduinen weer zandvrij gemaakt.

Dit is een bewuste keuze van het HHNK voor de komende twee jaar. In die tussentijd zal HHNK bestuderen hoe de dijk verder aangepakt en ingericht moet worden.

Door jarenlange verzanding is de vroegere vlakke weg onder het zand verdwenen en is er een duinpartij ontstaan die niet meer aangetast mag worden. Tijdens het overleg deze week met een vertegenwoordiging van de gemeente en de Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN) is gesproken over bestaande knelpunten.

Dit gaat momenteel over de kwaliteit van het asfalt op het dijklichaam, blijvende risico’s voor fietsers en wandelaars, tijdelijke plaatsing fietsenrekken, het gebruik van de weg Grafelijkheidsduinen (achterom) als toegangsweg naar het strand, duidelijkheid bebording.

Het is nog niet duidelijk hoe dit opgelost moet worden. Afgesproken is dat er de komende twee jaar gekeken gaat worden naar praktische oplossingen. Daarbij is ook een belangrijke taak weggelegd voor de gemeente Den Helder.

De Stichting Strandexploitatie Noorkop (SSN) moet nu bekijken waar er nog fietsenstallingen geplaatst kunnen worden.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie