Toch zwarte cijfers voor havenbedrijf

Ondanks de krimp van offshore olie- en gasgerelateerde activiteiten in haven blijft Port of Den Helder zwarte cijfers schrijven, zo meldt het havenbedrijf. De definitieve jaarcijfers over boekjaar 2015 verschijnen overigens pas deze zomer.

De huidige oliecrisis heeft ook haar uitwerking op de economische activiteit in Port of Den Helder. Door de dalende olieprijs is het aantal offshore (olie en gas) gerelateerde zeeschepen dat de haven in 2015 heeft aangedaan gedaald met tien procent.

De krimp werd deels ondervangen door een toename van het aantal port calls door zeevissersschepen. De haven noteerde in deze categorie een stijging van 27 procent.

Cruciaal voor de ontplooiing van nieuwe activiteiten is ruimte. Port of Den Helder biedt dat met de recente oplevering van Kooypunt IIIa en de ontwikkeling van het watergebonden bedrijventerrein Kooyhaven, waarvan de oplevering aan het einde van dit jaar wordt verwacht.

De verwachting is dat Kooyhaven zorgt voor een sterke impuls voor de lokale economie van Den Helder. In de zeehaven is slechts beperkt ruimte beschikbaar, terwijl bedrijven die daar gevestigd zijn (of zich gaan vestigen) ook toeleveranciers en andere (faciliterende) bedrijven aantrekken. Zij kunnen zich vestigen op Kooyhaven.

Ook wordt gewerkt aan het parkeren van drilling rigs op de rede en in de haven en wordt er een studie uitgevoerd naar een parkeerfaciliteit voor schepen buiten contract.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie