Texelhopper rijdt door tot 2018

De Texelhopper rijdt door tot 2018. De pilot met de vaste buslijn en de kleine busjes op Texel wordt verlengd  tot de start van de nieuwe openbaar vervoer concessie voor Noord-Holland Noord. Er kan straks ook met de OV-chipkaart worden betaald.

Tot nu toe zijn de resultaten van de pilot met de Texelhopper veelbelovend. Het aantal reizigers groeit en de kostendekking is goed. Op basis van de ‘Tussenevaluatie van 2015’ is een aantal maatregelen genomen om de klanttevredenheid te verbeteren. Zoals de invoering van een gezinskaart en dagkaart die in juni is ingevoerd.
Ook vaart de bus niet langer mee op de boot.

De klanttevredenheid wordt in de maanden juli tot en met september 2016 opnieuw onderzocht. 

De gemeenschappelijke pilot Texelhopper van de provincie Noord- Holland en de gemeente Texel is bedoeld om te onderzoeken hoe het OV op laagbezette lijnen op een andere manier kan worden vormgegeven. Ontwikkeling in Regie, ICT en internet bieden nieuwe mogelijkheden om dit efficiënter te organiseren.

De inzichten die worden verkregen met de Texelhopper bieden kansen in nieuwe OV-vormen en worden daarom meegenomen in de aanbesteding OV concessie Noord-Holland Noord 2018-2028.

Na de aanbesteding zal blijken op welke manier de Texelhopper een definitief vervolg krijgt.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie