Plannen voor versterken zeven sluizen

6 augustus 2019

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H) van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft positief besloten op de plannen voor de versterking van zeven sluizen in Noord-Holland. De zeven sluizen zijn in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) afgetoetst op betrouwbaarheid Klik om verder te lezen