Subsidie voor sociale activiteiten

23 januari 2019

B en W verlenen het Internationaal Vrouwencentrum (IVC) voor het jaar 2019 een subsidie van 131 duizend euro. Het IVC geeft dit geld uit aan activiteiten, diensten en projecten gericht op integratie en emancipatie van allochtone vrouwen. Het IVC is Klik om verder te lezen

Sociaal domein levert in. Waar gaat het om?

30 juni 2018

Het bestuursakkoord van het nieuwe Helderse college kondigt een bezuiniging aan van drie miljoen euro per jaar op het sociaal domein. Waar gaat het om? Onder het sociaal domein vallen de jeugdzorg, de Wmo en de Participatiewet. De Wet maatschappelijke ondersteuning Klik om verder te lezen