Stuw bij FDA aangepast

De stuw aan de Texelstroomlaan bij Fort Dirksz Admiraal is aangepast! De wachttijd van bijna een half uur om te mogen schutten is verleden tijd. Voortaan kan het binnen tien minuten.

Deze innovatieve stuw ligt in de kanoroute en is voor de vaarrecreanten erg belangrijk. Afgelopen jaren is veel gebruik gemaakt van de stuw. De wachttijd voor schutten bedroeg echter 24 minuten.

Dat werd door kleine vaartuigen als vletten en fluisterbootjes als een probleem ervaren. Vandaar de aanpassing aan het mechaniek waardoor de vaartuigen nu na ongeveer 9 minuten hun weg kunnen vervolgen naar de Koegraspolder in het zuiden of De Linie in het noorden.

De pasjes die nodig zijn om de sluis te bedienen, zijn verkrijgbaar bij Bezoekerscentrum Willemsoord.

Naast de recreatievaart heeft de sluis ook de functie het water te scheiden: tussen schoon stedelijk en voedselrijk landelijk water. Daarnaast maakt het onderdeel uit van de peilregulering en de waterkering. De sluis zorgt ervoor dat lage delen van voornamelijk het agrarisch gebied (Koegraspolder) en delen van De Schooten bij hevige neerslag niet onder water lopen en dat het teveel aan water kan worden afgevoerd.

Om dit technisch te realiseren is gekozen voor een dubbele stuw. De dubbele stuw werkt als een sluisje waardoor de stuw zijn vele functies kan blijven vervullen.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie