Structurele subsidie voor exploitatie De Nollen

Stichting De Nollen krijgt dit jaar 320.000 euro van de gemeente. Dat blijkt uit raadsvragen gesteld door Gemeentebelangen. Het gaat om eenmalig 300.000 euro als cofinanciering voor het opknappen van de bestaande kunstwerken en het herplaatsen van vijf andere kunstwerken. Het VSBfonds financiert de andere helft van het bedrag. De resterende 20.000 euro subsidie is van structurele aard en is de komende jaren een bijdrage aan de exploitatie van het totaalkunstwerk.

Nancy List van Gemeentebelangen vindt 20.000 euro veel geld, het college onderschrijft dat, maar stelt ook: “Het college is zich ervan bewust dat €20.000 per jaar, in tijden dat er kritisch naar de
subsidierelaties wordt gekeken, geen vanzelfsprekendheid is. Het totaalkunstwerk De Nollen is echter een uniek cultureel-, erfgoed- en landschapsproject dat bijdraagt aan het onderscheidend vermogen van Den Helder. Het college acht het daarom van belang om een bijdrage te doen aan de exploitatie van het totaalkunstwerk. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het bestuur van Stichting de Nollen zelf zorg draagt voor het grootste deel van de exploitatie (op dit moment betreft de exploitatie 60.000 euro en naar verwachting neemt dit de komende jaren toe).”

Het zijn niet de eerste subsidiebedragen die richting de Nollen zijn gegaan. Op verzoek van List gaf het college een overzicht: “Tussen 2003 en 2005 is een subsidie verstrekt van een bedrag tussen de € 12.500,- en € 15.000,- per jaar inzake ID-banen. Sinds 2003 tot en met 2018 is een jaarlijkse subsidie van rond de € 6.000,- verstrekt ten behoeve van de rente op de hypothecaire lening van € 200.000,- op de grond van Stichting de Nollen. Deze subsidie is in 2017 eenmalig verhoogd naar een bijdrage van € 16.000,- om Stichting de Nollen te ondersteunen in de tussenfase van de ontwikkeling naar het nieuwe gebouw toe.”

Andere donaties
“Door het conflict tussen het bestuur en de erven heeft het aantrekken van donaties en subsidies de afgelopen jaren stil gelegen”, zo schrijft het college. “Wel heeft het VSBfonds het initiatief genomen om te proberen tot een doorstart van het totaalkunstwerk De Nollen te komen. In februari 2018 heeft het VSBfonds daarom aan een externe partij de opdracht gegeven om een plan van aanpak voor de afronding van het totaalkunstwerk De Nollen op te stellen (inclusief financieringsplan). Hierover is de externe partij in contact geweest met verschillende fondsen. Het huidige bestuur gaat zich richten op het binnenhalen van aanvullende financiering om tot afronding van het museum te komen.”

Op de vraag van List of de gemeente van plan is om de subsidiekraan voor De Nollen dicht te draaien is het antwoord van het college een stuk korter: “nee”.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie