Strak spoorboekje behandeling begroting

De gemeenteraad buigt zich op twee woensdagen over de begroting voor 2019. De eerste vergadering is vandaag, 31 oktober, om half acht met de algemene beschouwingen. Op woensdagavond 7 november moet duidelijk zijn waar volgend jaar wel en geen (extra) geld naar gaat. De begrotingsvergaderingen zijn live te volgen via LOS TV.

De fracties geven vandaag in eerste termijn (een samenvatting van) hun algemene beschouwingen, waarna het college het woord voert. B en w krijgen maximaal 1 uur spreektijd om te reageren op de algemene beschouwingen. De vergadering wordt daarna geschorst tot woensdag 7 november, 16.00 uur.

Op die tweede woensdag gaan de fracties vanaf 16.00 uur in op de reactie van het college van burgemeester en wethouders op de algemene beschouwingen en geven de fracties aan op welke specifieke aspecten wijzigingen voorgesteld worden en nadere opdrachtverlening aan het college van burgemeester en wethouders gewenst is. Moties en amendementen worden ingediend. Het college krijgt 1 uur de tijd om hierop te reageren.

Fracties wordt de gelegenheid geboden standpunten naar voren te brengen. Hier is ruimte voor debat tussen raad en college. Na het avondeten wordt de vergadering voortgezet en geven de fracties aan welke moties en amendementen zij handhaven, wijzigen, aanhouden dan wel intrekken.

Daarna worden respectievelijk de amendementen, de kadernota en de moties in stemming gebracht.Het streven is om er geen nachtwerk van te maken.

 

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie