Stadspartij wil een participatie-app

Den Helder – De Stadspartij wil maandagavond tijdens de raadsvergadering een motie indienen voor de invoering van een ‘participatie-app’. Dat moet het de gemeente makkelijker maken om snel de mening van de inwoners te horen. Het kan referenda voorkomen, zo staat in de motie te lezen.

De partij geeft de volgende argumenten: Participatie in de gemeente is erg belangrijk, maar op buurt-/wijkbijeenkomsten is de opkomst geregeld te laag, te politiek gekleurd of te veel gestuurd. Het wordt steeds moeilijker inwoners te laten participeren oftewel te bereiken met vraagstellingen over ontwikkelingen in de gemeente Den Helder. Er is veel ontevredenheid bij inwoners over gehoord worden en inspraak bij gemeentelijke vraagstellingen of ontwikkelingen. Meerdere participatiebijeenkomsten lieten niet altijd een gewenste opkomst en tenslotte is de “Makkelijk melden” app een groot succes is.

“We moeten willen weten wat er bij de inwoners speelt en hen vooral het gevoel geven dat zij hun mening mogen uiten en gehoord worden”, stelt de Stadspartij in de motie. “Inwoners willen wel meedoen, maar dat moet dan wel snel en doeltreffend gebeuren.” De app kan ertoe bijdragen dat iedereen op de hoogte is van belangrijke ontwikkelingen in de gemeente, de app kan bovendien een prachtig middel zijn om inwoners dichterbij elkaar te brengen. en deze “participatie app” kan referenda voorkomen.” Volgens de partij past het verder prima in de tijdsgeest, maar draagt zij ook bij aan het bewustzijn van de gemeente en haar inwoners. “Gebruikers worden via de app op de hoogte gehouden over de voortgang van de vraag, door middel van updates, herinneringen of besluiten.”

Als het aan de Stadspartij ligt draagt de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders dan ook op “te onderzoeken of een participatie app ingevoerd kan worden en welke kosten hiermee gemoeid gaan.”

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie