Stadhuis toch naar de binnenstad?

Gebouw 72 in beeld als locatie voor het stadhuis.

Het college heeft woensdag laten weten welke scenario’s er zijn voor de toekomstige huisvesting. Grofweg zijn er voor elk van de drie gemeentelijke onderdelen (backoffice, frontoffice en het bestuursdomein) twee opties, waarbij Willemsoord nadrukkelijk in beeld is. De raad moet uiteindelijk twee keuzes maken, voor de korte termijn (3-5 jaar) en voor de uiteindelijke permanente huisvesting.

Onder de backoffice valt de huisvesting van de huidige ambtelijke medewerkers op de Verkeerstorenweg 3, het college van B&W en de backoffice medewerkers die nu nog in het pand van het sociaal domein aan de Drs. F. Bijlweg 2 werken. De frontoffice bestaat uit de huidige ambtelijke medewerkers Drs. F. Bijlweg 20 (het huidige stadhuis) en de frontoffice medewerkers bij het sociaal domein. Onder het bestuursdomein vallen de raadsfaciliteiten, inclusief zalen, fractiekamers en griffie.

Tijdelijke traject (3-5 jaren)

Ter info: Willemsoord 30 is het gebouw waarin ook Zeestad is gevestigd.

Permanent traject

Ter info: Willemsoord 72 is het grote pand (zie foto bovenaan artikel) dat ooit ook in beeld was als hotel en waarin nu onder meer Crossfit is gevestigd. In gebouw 66 worden nu nog regelmatig evenementen en beurzen gehouden.

Ten opzichte van het coalitieakkoord heeft het college ervoor gekozen om twee aanvullende scenario’s te verkennen. Het college heeft hier allereerst vanuit commercieel oogpunt voor gekozen, omdat het onverstandig is om op één mogelijkheid in te zetten. Dit zou de onderhandelingspositie van de gemeente ten opzichte van andere partijen verzwakken. “Nu meer opties open staan, worden partijen uitgedaagd om met een aantrekkelijk voorstel te komen. Daarnaast kunnen de twee opties op Willemsoord, naast een oplossing voor de gemeentelijke huisvesting, ook een positief effect hebben op de exploitatie van Willemsoord B.V.”, aldus het college in een brief aan de gemeenteraad.

De komende maanden worden gebruikt om elk van de opties financieel door te rekenen, waarna begin 2019 een concreet voorstel aan de raad wordt gepresenteerd. Naast het financiële aspect wordt per scenario inzicht gegeven in investings- en exploitatiekosten, doorlooptijd, bereikbaarheid en flexibiliteit.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie