Spelregels voor zonneparken

De provincie wil ruimte geven aan zonne-initiatieven die duurzame energie opwekken in Noord-Holland. Daarom stelt de provincie spelregels voor, die zonneparken buiten het bebouwd gebied mogelijk maken en tegelijkertijd het landschap zoveel mogelijk open houden.

Met de nieuwe spelregels worden veel kansen voor zonne-energie gecreëerd.Belangrijk uitgangspunt van de spelregels is dat de zonne-installaties in het landelijk gebied een tijdelijke voorziening zijn (max. 25 jaar), die aan het einde van hun levensduur moeten worden opgeruimd.

Ook moeten de zonneparken passen binnen het landschap en qua omvang in verhouding staan tot de woonkernen in de omgeving.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie