Sociale innovatie voor gelukkige inwoners

Het sociaal domein is goed op weg om de gedecentraliseerde zorgtaken in de Helderse samenleving een plaats te geven. Om dat de komende jaren te versnellen is er een plan van aanpak sociale innovatie gemaakt.

De komende maanden wordt dit plan met inwoners, buurthuizen, culturele- en sportverenigingen en (zorg)instellingen verder gebracht naar concrete pilots op drie terreinen.

De doelstelling van dit plan van aanpak is om de inwoners van de stad nader te betrekken bij de keuzes die gemaakt worden in de zorg en ondersteuning die de gemeente biedt.

Om het proces de komende jaren te versnellen is er een plan van aanpak gemaakt. In pilots zal worden geëxperimenteerd met andere manieren van werken en denken. Door middel van ontdekkend leren krijgt het zicht op de verandering in het sociaal domein steeds meer gestalte.

Wethouder Pieter Kos: “Door niet vanuit het stadhuis te bedenken wat de inhoud van de pilots precies moet zijn, geven we de stad ruimte om hier zelf invulling aan te geven.

Wat moeten wij als overheid anders doen om beter aan te sluiten op de bestaande veranderingen en bestaande initiatieven in de stad, is hierbij een terugkerende vraag” aldus de wethouder.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie