Sociaal domein levert in. Waar gaat het om?

Het bestuursakkoord van het nieuwe Helderse college kondigt een bezuiniging aan van drie miljoen euro per jaar op het sociaal domein. Waar gaat het om?

Onder het sociaal domein vallen de jeugdzorg, de Wmo en de Participatiewet. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, een rolstoel of woningaanpassing. Onder de Participatiewet valt onder meer de bijstand en de sociale werkvoorziening. Onder de jeugdzorg vallen de geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd en ondersteuning van jeugd met een beperking en de pleegzorg.

Solidaire gemeente
Jaarlijks gaan er vele miljoenen om in het sociaal domein. Het is de grootste begrotingspost van de gemeente. Het Helders Akkoord stelt dat niemand door de bodem zakt. Den Helder is een “solidaire gemeente, van zorg tot werk, van wonen tot inkomen.”  Tijdens de verkiezingstijd hadden alle lijsttrekkers met zoveel woorden gezegd dat er niet op het sociaal domein bezuinigd gaat worden.

Wel bezuinigen
Dat gaat dus wel gebeuren, want “de kosten die wij maken voor met name de jeugdzorg zijn veel hoger dan het bedrag dat wij hiervoor van het rijk krijgen. Op termijn geldt dat ook voor de Wmo als daar geen maatregelen worden genomen.” Aldus het Helders Akkoord. “Ingrijpen is noodzakelijk om als gemeente financieel gezond te blijven én op langere termijn de zorg te kunnen blijven verlenen die nodig is.”

Wmo, jeugdzorg en Participatiewet moeten alledrie 1 miljoen per jaar inleveren. Niet eenmalig, maar blijvend.

Drie wethouders
Voor het sociaal domein zijn drie wethouders verantwoordelijk: Tjitske Biersteker (ChristenUnie), Peter de Vrij (PvdA) en Pieter Kos (Stadspartij). Wethouder Biersteker in spe zei onlangs voor de LOS-microfoon dat het snijden in het sociaal domein niet meteen hoeft te betekenen dat mensen minder zorg krijgen. Er wordt eerst bekeken of de budgetten voor de zorg niet doelmatiger besteed kunnen worden.

Voor het bestuursakkoord 2018-2022:  HELDERS AKKOORD

Op de foto: Tjitske Biersteker van de ChristenUnie.

 

1 Reactie op Sociaal domein levert in. Waar gaat het om?

  1. Al in 2017 is er een buffer opgericht van €10 miljoen om de bezuinigingen van het Rijk op te vangen. Het lijkt er op dat het Rijk zo ongeveer €2,2 miljoen minder uitkeert. Bij het akkoord is afgesproken dat als het Rijk minder bezuinigt of meer middelen toekent , dat deze middelen allemaal in het Sociaal Domein terecht komen.

Geef een reactie