Soap postkantoor gaat verder

De gemeente stapt weer naar de rechter inzake het voormalig postkantoor. Vorige week werd bekend dat het gebouw aan de Middenweg 172-174 is gegund aan A. Tuin Den Helder BV. Dit bedrijf betaalt 650.000 euro (kosten koper) voor het pand.

Verder is in de verkoopvoorwaarden opgenomen dat de gemeente het pand op 1 maart vrij van huur en gebruik moet opleveren. Om dit mogelijk te maken is een gang naar de rechter noodzakelijk.

“Vrijdag 1 december heeft de gemeente het bericht ontvangen dat de heer Scholte beslag heeft gelegd op de levering van het pand”, zo meldt het college in een brief aan de raad. “Kortgezegd houdt de beslaglegging in dat de gemeente het pand niet mag leveren aan de koper.”

Scholte is van mening dat eerder sprake is geweest van overeenstemming tussen hem en de gemeente Den Helder. Voor zover dat betwist wordt, zijn er volgens Scholte in ieder geval nog onderhandelingen gaande tussen hem en de gemeente.

Dat de rechter deze beslaglegging heeft toegekend, wil niet zeggen dat hij Scholte daarin ook gelijk geeft. “Een verzoek om beslag te mogen leggen wordt door de rechter namelijk marginaal getoetst. De beslaglegging kan worden opgeheven door een uitspraak van de rechter te vragen. Daarvoor is het nodig een kort geding aan te spannen.”

“Het college heeft het besluit om dat te doen op 5 december genomen. Het formele verzoek aan de voorzieningenrechter zal uiterlijk maandag 11 december worden verstuurd.”

Daarnaast lopen er nog twee andere zaken. De voorzieningenrechter gaf in oktober aan dat het niet uit te sluiten is dat Scholte op basis van een huurovereenkomst in het pand woont en werkt. Daarom werd de vordering van de gemeente niet toegewezen.

“Zekerheid kon de rechter echter niet geven, omdat hiervoor nader feitenonderzoek nodig zou zijn. Het college wil hier snel helderheid over, zodat op 1 maart 2018 desgewenst vrij van huur en gebruik geleverd kan worden.”

Daarom heeft de gemeente de heer Scholte hierover ‘in spoedappel’ gedagvaard.

“Daarnaast is het college bezig de voorbereidingen te treffen om de zaak ook via een bodemprocedure grondig uit te laten zoeken, het zogenaamde feitenonderzoek waar de voorzieningenrechter naar verwees.”

“Zoals eerder aan de raad gemeld zijn de juridische adviseringskosten voor het spoedappel en opstart van de bodemprocedure ingeschat op ca. € 15.000,-.”

Met de verkoop van het pand aan A. Tuin Den Helder BV is volgens het college uitzicht op een opgeknapt pand. “Bovenstaande inspanningen zijn er op gericht dat zo snel, efficiënt en goed mogelijk te laten verlopen.”

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie