Schrappen subsidie betekent einde oefening Wijkhuis

Voorzitter David Cools van het multifunctioneel centrum ’t Wijkhuis in Nieuw Den Helder hekelt het wegbezuinigen van de subsidie voor de zogeheten deskundigheidbevordering van vrijwilligers. Schrappen ervan betekent het einde van de bedrijfsvoering van het centrum aan de Texelstroomlaan.

Cools (foto) sprak in tijdens de begrotingsraad van woensdag. De wijkhuisvoorzitter onderstreepte niet alleen te pleiten voor zijn centrum, maar ook voor buurt- en wijkcentra elders in de stad. Ze zijn belangrijke schakels in de participatiesamenleving. Vindt de gemeente. En diezelfde gemeente vraagt van buurthuizen en wijkcentra dat ze professioneel te werk gaan. Juist daarom is de subsidie voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers essentieel en feitelijk onmisbaar.

De vrijwilligers hebben er ook grote behoefte aan. Cools: “Zelfontplooiing en ontwikkeling dragen bij aan het gevoel van welzijn en geluk van mensen en het gevoel gewaardeerd te worden. Indirect draagt deskundigheidsbevordering bij aan de kansen van deze mensen op de arbeidsmarkt.”

Cools schetste de effecten van het wegbezuinigen van deskundigheidsbevordering voor ’t Wijkhuis in Nieuw Den Helder. “Het wordt 24/7 gerund en draaiende gehouden door vrijwilligers. Zij zijn het gezicht en gastheer voor de in het Wijkhuis gevestigde partners en hun bezoekers/cliënten en bieden onderdak aan talloze wijk gerelateerde activiteiten. In het MFC werken wij samen met Parlan, GGZ, MEE/De Weering, Esdege Reigersdaal, Reclassering enz.”

Verder is ’t Wijkhuis, aldus Cools, een professioneel bedrijf dat als zodanig moet voldoen aan alle wet- en regelgeving. “Op het moment dat hieraan niet meer kan worden voldaan, dient de bedrijfsvoering simpelweg te worden gestaakt. Tevens wordt er een gat geslagen in het al beperkte aanbod aan stage- en leerplaatsen in Den Helder.”

Ook wees Cools erop dat bij het wegbezuinigingen van de subsidie geen bijdrage meer geleverd zal kunnen worden aan de ontwikkeling en doorstroming naar betaald werk van de veelal uitkeringsafhankelijke vrijwilligers.

Cools vermoedt dat het college deze effecten niet voor ogen zal hebben gehad bij de voorgenomen bezuiniging op deskundigheidsbevordering. “Ik verzoek de gemeenteraad recht te doen aan het gedachtegoed van de participatiesamenleving en hieraan ook uitvoering te geven.”

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie