Samenwerking voor duurzaam warmtenet

In Den Helder hebben de gemeente en zeven grote organisaties woensdag een intentieovereenkomst getekend om de mogelijkheden voor een duurzaam warmtenet te verkennen.

“Met deze samenwerking krijgt de doelstelling van Den Helder om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn, een goede duw in de rug. Een duurzaam warmtenet draagt namelijk bij aan een forse CO₂-reductie”, zegt wethouder Odd Wagner van Den Helder.

De komende maanden worden vooral gebruikt om alle mogelijkheden te onderzoeken en de haalbaarheid te toetsen. Onderdeel van de studie is de inzet van duurzame bronnen, zoals geothermische warmte. Eind 2017 moet dit onderzoek klaar zijn en is duidelijk welke vervolgstappen er genomen kunnen worden.

In Den Helder is lokaal veel warmte beschikbaar. Deze warmte is afkomstig van diverse warmtebronnen (installaties en machines in de industrie). Door deze te gebruiken voor het verwarmen van huishoudens en bedrijven wordt warmte benut die anders verloren gaat.

De Marine heeft al een warmtenet op het eigen terrein. Maar er zijn meer organisaties in Den Helder die wellicht warmte kunnen leveren, zoals het Hoogheemraadschap en NAM. Grote warmtevragers zijn er ook, zoals de Woningstichting, bedrijventerreinen en Willemsoord.

De warmtevoorziening is verantwoordelijk voor 38% van het energiegebruik in Nederland. Door lokaal vraag en aanbod te verbinden kan gebruik van gas worden vermeden en een aanzienlijke milieuwinst worden gerealiseerd.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie