Samenvoeging van meldkamers

Medio 2018 worden de meldkamers van de Veiligheidsregio’s Kennemerland, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en die van de Koninklijke Marechaussee (KMar) op Schiphol samengevoegd.

Gezamenlijk vormen zij dan de Meldkamer Noord-Holland. Een complex meerjarig traject waarbij veel partijen betrokken zijn, zowel regionaal als landelijk.

Deze schaalvergroting leidt tot meldkamers, die beter dan nu en tegen lagere kosten, in staat zijn om grootschalige incidenten of calamiteiten adequaat het hoofd te bieden op een hoog kwaliteitsniveau. De Meldkamer Noord-Holland wordt onderdeel van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) Veiligheidsregio, zo meldt het college van Den Helder per brief aan de Helderse gemeenteraad.

Kennemerland zal (als eigenaar van het meldkamergebouw) een aannemer opdracht verstrekken tot verbouwing van de meldkamer in Haarlem. Het doel is dat de nieuwe meldkamer per 1 juli 2018 operationeel is. Vervolgens zal de Nationale Politie na 2020 het beheer van alle meldkamers in Nederland op zich nemen.

In 2013 is het Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst ondertekend. Hiermee is het startschot gegeven voor de vorming van één Landelijke Meldkamerorganisatie.

De huidige 25 meldkamers gaan door fusie en schaalvergroting terug naar maximaal tien. Het eindbeeld is één Landelijke Meldkamerorganisatie met maximaal tien meldkamerlocaties die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze.

De vorming van de LMO moet ertoe bijdragen dat burgers zoveel mogelijk in het eerste contact met de meldkamer geholpen worden. Daarbij maakt het dan niet uit bij welke discipline (politie, brandweer, ambulancedienst of de marechaussee) de melding binnenkomt.

De meldkamers gaan medio 2018 samen. De locatie Zijlweg te Haarlem is daarvoor landelijk aangewezen.

De besturen hechten eraan de samenvoeging zo snel mogelijk te realiseren, omdat op die manier het best kan worden voorzien in een efficiënt en adequaat functionerende meldkamer in Noord-Holland. Gezien alles wat moet gebeuren om de samenvoeging mogelijk te maken is medio 2018 het vroegst mogelijke moment waarop de meldkamer kan starten.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie