Reizigers mogen meedenken over OV

Aan welke eisen moet het openbaar vervoer in onze regio voldoen? Reizigers mogen hier hun mening over geven, alvorens de provincie Noord-Holland de nieuwe concessie verleent voor een periode van tien jaar, te beginnen in de zomer van 2018.

De provincie vraagt alle betrokkenen, dus ook de reizigers, hun mening te geven over het ontwerp Programma van Eisen (PvE) voor de aanbesteding van het openbaar vervoer. De partij die uiteindelijk wordt gekozen, krijgt van de provincie het alleenrecht om het openbaar vervoer te verrichten binnen de regio Noord-Holland Noord.

De provincie geeft ruimte om beter in te spelen op de vraag naar openbaar vervoer en om aansluiting te zoeken bij lokale initiatieven, zoals WMO-vervoer of een verdere ontwikkeling van de Texelhopper.

De provincie wil een verdere verduurzaming van het openbaar vervoer realiseren. In de aanbesteding wordt de vervoerder opgedragen om de overgang naar geen uitstoot van CO2 (zero emissie) vorm te geven.

Zero emissie beperkt zich niet tot elektrisch vervoer. Er zijn ook andere technieken en ontwikkelingen die daar aan bij kunnen dragen, zoals bijvoorbeeld waterstof.

Het PvE ligt tot en met 15 mei 2016 ter inzage. Voor iedereen is er de mogelijkheid om schriftelijk te reageren. Het definitieve Programma van Eisen wordt in de zomer van 2016 vastgesteld, waarna de aanbestedingsprocedure gaat lopen. Na de formele procedures vindt begin 2017 de gunning van de concessie Noord-Holland Noord plaats.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie