“RCDH is een kunstje geflikt”

Het WOB-verzoek dat RugbyClub Den Helder had ingediend bij de gemeente, heeft volgens de club de gewenste informatie en duidelijkheid opgeleverd. Het besluit van het college waarin ze de toekomst van de club bespreken, is boven water.

En daaruit blijkt volgens RCDH dat het de Sportfederatie was die een belangrijke rol speelde bij het intrekken van het aanbod van de gemeente aan RCDH, om een nieuw kantinegebouw neer te zetten. Ook het college zelf speelde een dubieuze rol.

Sinds januari 2015 waren gemeente en RCDH in goed overleg bezig om het huurgeschil over het veld, dat al sedert 2010 bestaat, op te lossen.

“Dit geschil gaat over het feit dat na het Sportbesluit RCDH werd aangeslagen voor het huur van de gehele capaciteit van het veld, terwijl slechts een klein deel wordt benut, er andere gebruikers zijn en het veld bovendien vrij gebruikt mag worden door iedereen.”

“Omdat het kantinegebouw, dat onderhouden moet worden door de gemeente, een zeer groot achterstallig onderhoud heeft en een zeer hoog energiegebruik kent, en renovatie door het college niet zinvol wordt geacht, werd in de besprekingen door het college een nieuw onderkomen aangeboden.”

Daarin moest ook RCDH financieel investeren. “RCDH vindt dat een goed plan.”

Na het aantreden van het nieuwe college werd per brief vernomen dat het overleg was mislukt, door de schuld van RCDH. “Het voorstel voor een nieuwe kantine werd ingetrokken en RCDH kreeg de keuze uit twee opties, die beide niet serieus genomen kunnen worden. Indien niet zou worden gekozen volgde opzegging van de huurovereenkomst.”

De club tastte naar eigen zeggen in het duister over de aanleiding van deze veranderde opstelling van het college. Bij een gesprek met de wethouder verwees deze naar een besluit van het college. “Omdat dit geheime besluit niet werd gepubliceerd is een WOB-verzoek ingediend om achter de reden van het beëindigen van het overleg te komen.”

Lees het hele verhaal op LOS Mediapartner Den Helder Actueel.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie