Raadsleden bij vergaderingen derden?

De ChristenUnie heeft voor de raadsvergadering van 11 december een motie aangekondigd over toezicht op verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen. Aanleiding zijn de financiële problemen bij theater De Kampanje.

“De financiële ontwikkelingen rondom De Kampanje laat zien dat het voor gesubsidieerde, private instellingen kennelijk heel moeilijk is om binnen afgesproken subsidiegrenzen hun werkzaamheden te verrichten”, zo stelt raadslid Tjitske Biersteker.

“Bij dergelijke organisaties is geen sprake van vrij ondernemerschap met daaraan verbonden risico’s, maar bij financiële problematiek wordt telkens teruggegrepen op gemeentelijke financiële ondersteuning.”

Volgens de CU leidt dit ertoe dat de gemeenteraad het zicht op de financiële ontwikkelingen kwijt raakt, mede als gevolg een informatieachterstand en het niet op tijd in kunnen grijpen om grotere financiële gevolgen te voorkomen.

Daarom wil de CU dat er een regeling komt “die er in voorziet dat vanuit de gemeenteraad telkens twee personen (één uit de coalitie en één uit de oppositie) als toehoorder aanwezig zijn bij (financiële) vergaderingen van gesubsidieerde organisatie (boven € 500.000,-) en dat zij daarvan een gezamenlijk verslag uitbrengen aan de gemeenteraad.”

De raadsvergadering is maandag live te zien via LOS TV.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie